CESTNI UTRIP SLOVENIJE

Direkcija RS za infrastrukturo upravlja s skoraj 6.000 kilometri glavnih in regionalnih cest, na katerih vodi ob aktivnostih rednega vzdrževanja in upravljanja tudi vrsto investicijskih aktivnosti. Z namenom predstavitve aktivnosti je poskusno vzpostavila spletno stran z zemljevidom, na katerem so trenutno osnovni podatki za manjše število aktivnih investicijskih projektov (vseh projektov je sicer več kot 700). Podatki o posameznem projektu so za linijske objekte dostopni s klikom na obarvani del ceste, za posamezne objekte pa s klikom na označeno točko.Podatki o novih gradbiščih se bodo dodajali tedensko, kasneje je predvideno, da se bodo objavljali tudi podatki o projektih, ki so šele v fazi priprave. Postopoma bodo ob osnovnih podatkih o projektu na voljo tudi poročila z gradbišč in slikovno oz video gradivo.

Zemljevid v nastajanju je dostopen s klikom na spodnji gumb.

VSTOPI

Delovanje strani je optimizirano za sledeče brskalnike: Internet Explorer 11, Microsoft Edge (v.25), Mozilla Firefox (v.58), Google Chrome (v.65).

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest. Med naloge Direkcije RS za infrastrukturo sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija RS za infrastrukturo je zadolžena tudi za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.

O nas

Naslov

Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Kontakt

(01) 478 80 02
(01) 478 81 23
drsi@cestniutrip.si